Wij hebben gekozen voor één soort onderhoudscontract waarbij u alleen betaalt voor het jaarlijkse onderhoud van uw toestel. 
Met toestel bedoelen wij CV-ketels, geisers, gaskachels etc. (vrijwel alle apparaten die op gas werken)
Dus; geen maandelijks vast bedrag, één keer in de twee jaar pas onderhoud of een veel duurder contract inclusief onderdelen die u wellicht helemaal niet nodig heeft en reparatiekosten.
Wij komen één keer per jaar voor een vast bedrag. U betaalt alleen voor wat u werkelijk krijgt.

 

Wat doen wij bij het onderhoud van uw gastoestel?

 • Controle op de opstelling van het toestel volgens de fabrikant en voorschriften van de overheid.
 • Controle van de werking van het toestel voor aanvang van de werkzaamheden.
 • Demontage en reiniging van het toestel.
 • Montage van het toestel en het in bedrijfstellen.
 • Controle gasvoordruk, statisch en dynamisch (gasdruk in de huisleiding).
 • Controle gasdruk van het toestel en eventueel bijstellen volgens opgave van de fabrikant.
 • Controle van de instellingen en parameters (zo nodig het bijstellen daarvan).
 • Controle van sensors, beveiligingen, ontsteking, thermostaten en expansievat.
 • Controle vuldruk van de CV-installatie en het bijvullen van de CV-installatie.

 

Het onderhoud bestaat alleen uit controle van uw gastoestel. 
Reparaties en het vervangen van onderdelen worden apart in rekening gebracht.
Na het onderhoud heeft u twee maanden garantie op de arbeid bij storingen. 
Dit betekent dat u dan niet nogmaals arbeidskosten hoeft te betalen.
Alleen eventuele te vervangen onderdelen worden dan in rekening gebracht.
Storingen buiten onze schuld, zoals het bijvullen buiten het jaarlijks onderhoud, stekker eruit, gaskraan dicht, batterijen leeg van de thermostaat etc. vallen buiten de garantie. 
Ook storingen die voortkomen uit het niet laten vervangen van slechte onderdelen bij het jaarlijks onderhoud vallen niet onder de garantie.

 

Wat zit er niet bij het onderhoud van uw gastoestel?

 • Het vervangen van onderdelen en de arbeid hiervoor.
 • Werkzaamheden en controle buiten het gastoestel zoals door de fabrikant geleverd (bijvoorbeeld extra aangesloten appendages en regelapparatuur).
 • Werkzaamheden aan radiatoren, leidingwerk en regelapparatuur.

 

 

Storingen

Als u een storing heeft neemt u contact met ons op. 
U hoort dan meteen wanneer wij bij u langs komen om de storing te verhelpen en wat u eventueel zelf kunt doen om het te verhelpen of schade te voorkomen.

 

Kosten voor het verhelpen van storingen

De arbeid wordt altijd berekend in halve uren. De tijd gaat in zodra wij bij u binnen zijn. 
De arbeid bedraagt € 32,50 inclusief BTW per half uur. 
Voor storingen geldt een voorrijtarief van € 35,00 inclusief BTW buiten Veenendaal van de blauwe tot de zwarte cirkel. 
Buiten Veenendaal vanaf de zwarte streep zijn de voorrijkosten op aanvraag. 
Klik hier om naar de prijzenpagina te gaan. Hier staat het betreffende plaatje met de gemeente-aanduidingen.
Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op.